Orgels in de parochie

Hoofdorgel

hoofdorgel gebouwd door pels uit alkmaar

De door HC van Bonsel ontworpen parochiekerk van de Hl Margarita Maria werd op 10 december 1922 ingewijd door pastoor de Beer (pastoor van de Hasselt). Zoals in die tijd gebruikelijk was vereiste de bouw van een kerk, pastorie en de voor een parochie klassieke bijgebouwen zoals scholen en een patronaatsgebouw, zoveel geld dat pas rond 1940 serieus gedacht kon worden aan de aanschaf van een passend orgel. Voor die tijd moest de toenmalige organist, J Hombergen, het doen met een eenvoudig harmonium. Het "Comité voor Kerkversiering", onder voorzitterschap van dirigent A van Luyk, kreeg van het kerkbestuur de opdracht de bouw van een nieuw orgel te verwezenlijken. Na rijp beraad gaf het comité de opdracht daarvoor in 1941 aan de firma Bern. Pels en Zoon uit Alkmaar. Voor een bedrag van 12.000 gulden werd een tweeklaviers electro-pneumatisch orgel geleverd met 33 registers (op dit moment met zo'n 2000 pijpen het op één na grootste orgel in Tilburg). Op 7 juni 1942 werd het orgel ingezegend door Mgr. Mutsaerts. Na de inzegening volgde een inspeling door de organisten J Hombergen en J van Leeuwen (organist van 't Heike).

Dispositie:

pedaal hoofdwerk zwelwerk speelhulpen
prestantbas 16 bourdon 16 quintadeen 16 koppel I-II
subbas 16 prestant 8 prestant 8 koppel Pedaal-I
zacht gedekt 16 flute harmonique 8 salicionaal 8 koppel Pedaal-II
octaafbas 8 spitsgamba 8 vox caelestis 8 6 vaste combinaties
gedekt 8 bourdon 8 roerfluit 8 generaal crescendo
koraalbas 4 octaaf 4 tolkaan 4 zwelkast manuaal 2
bazuin 16 roerfluit 4 koppelfluit 4 tongwerken uit
trombone 8 kwint 2 2/3 spitskwint 2 2/3 vrije combinatie
q octaaf 2 blokfluit 2 aut. pedaal
i mixtuur VI terts 1 3/5 tremolo zwelwerk
 i trompet harm. 8 acuta IV i
 i i hobo 8  
i i vox humana 8  
i i schalmey 4  

speeltafel hoofdorgel (pels alkmaar)

In de jaren na 1960 begon het orgel steeds slechter te functioneren; windlekkages en electrische storingen maakten een algehele renovatie noodzakelijk. Het bleef echter bij het uitvoeren van een aantal kleine, noodzakelijke reparaties. Eind jaren '80 bleek het orgel zich in een dermate deplorabele toestand te bevinden dat besloten werd een algehele restauratie te laten uitvoeren door de firma Pels & van Leeuwen uit 's-Hertogenbosch. De laden werden nagezien en waar nodig gerepareerd, pijpwerk werd hersteld en de versleten electrische onderdelen werden vervangen. Tenslotte werd het instrument opnieuw geïntoneerd en gestemd. Door deze restauratie is het wederom mogelijk het orgel te gebruiken ter opluistering van de liturgievieringen in de kerk.

Koororgel

koororgel gebouwd door elbertse uit soest

Mede onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de liturgie, ontstond in de periode rond 1970 de behoefte aan een koororgel ter ondersteuning van de volkszang en het toenmalige Hollands Gemengd Koor. Om in deze behoefte te voorzien bouwde kapelaan van Helmond in 1968 eigenhandig een koororgeltje dat, na zijn vertrek in 1973, vervangen is door een koororgel van de firma Elbertse. Het betreft hier een éénklaviers mechanisch instrument met zes registers dat ondanks zijn geringe omvang goed tot zijn recht komt dankzij de royale akoestiek van de kerk.

Dispositie:

manuaal pedaal
prestant 8 aangehangen
bourdon 8  
roerfluit 4  
quint 2 2/3  
octaaf 2  
terts 1 3/5  

Organist

jochem baas aan het orgel van de bonifatiuskerk te leeuwarden

Van 1995 tot en met 2004 is Jochem Baas (1970) als vaste organist aan onze parochiekerk verbonden geweest.

Orgelwebsite van Wim Verburg

Organist Wim Verburg uit Ammerongen (Utrecht) heeft, naar aanleiding van een bezoek in 2001,  foto's gemaakt van orgels en kerk. Om deze op zijn website te bekijken klik dan hier