Muziekbibliotheek

hl cecilia, patrones van de kerkmuziek

Bij de oprichting van de parochie in 1922 is reeds sprake van een parochieel kerkkoor. Dit koor, dat zich tot doel stelde de verschillende liturgische diensten (Hoogmis, Lof etc.) muzikaal te omlijsten, bestond enkel uit mannen en jongens. Pas na Vaticanum II werden ook vrouwen toegelaten tot het parochieel zangkoor. Het parochieel gemengd koor zoals we dat nu kennen bestaat pas sinds het begin van de jaren zeventig. Vandaar dat de hieronder weergegeven muziekbibliotheek van de parochie en/of voormalig organist (Jochem Baas) zowel bestaat uit werken voor gelijke stemmen (mannen- of jongenskoor) als ongelijke stemmen.

De database van kerkmuziek is te vinden op www.kerkmuziek.baasweb.com