Aanhangsel
[terug]

 

Onze jonge priesters, die in onze parochie, waar hun ouders woonden, hun eerste plechtige Mis celebreerden

1926
Pater Leo Verstegen van de Afr. MissiŽn, Kadier en Keer.

1932
Pater Franc. Broers, Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.

1933
Pater Joannes Verbiezen, St. Joseph-studiehuis, te Tilburg.

1934
Pater Corn. van Roessel, Miss. v. h. H. Hart te Tilburg, in 1945 door de Japanners vermoord bij de bevrijding van Manilla.

1935
Pater Adr. de Kort, Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.
Pater Walth. v. d. Hout, Miss. v. d. H. Geest, te Gernert.
De Eerw Heer Corn. Pulskens, Priester v. h. Bisdom.

1936.
Pater Joannes Pijnenburg, Miss. v. d. H. Geest, te Gemert.

1933
Pater Aug. van Helvoirt Miss. v. h. H. Hart, te Tilburg.

1938
Pater Jos. Verhoof, van de Kruisheren, te Uden.
De Eerw. Heer Jos. Verschuren, Priester v. h. Bisdom.

1939
Pater Henr. Nienhuys, v. d. H. Familie, te Kaatsheuvel.
Pater Joannes Jansen, van de Montfortanen van Oirschot.

1940
Pater Sebastianus van Beurden, van de Kruisheren, te Uden.
Eerw. Heer Joannes Smulders, Priester v. h. Bisdom.

1941
Pater Corn. van Haperen Priester v. d. H. Harten, te Ginneken.

1942
Eerw. Heer Corn. Hoendervangers, Priester v. h. Bisdom.
Dom Wilh. Steures, Benedictijn te Oosterhout.

1944
Pater Franc. Leyten, Bernardijn te Nieuwkuik.

Kapelaans van de Parochie

Kapelaan Antonius Verwiel, vanaf December 1922 tot Augustus 1933.

Lambertus Custers, vanaf Augustus 1933 tot April 1937.

Antonius Wassenberg, vanaf April 1937 tot Augustus 1947.

Antonius Sigmans (eerste 2e kapelaan) van Augustus 1937 tot Augustus 1944.

Franciscus van Esch, vanaf Augustus 1944.

Antonius Boeijen, vanaf Augustus 1947.

Overleden parochianen, die zich bijzonder verdienstelijk maakten voor de parochie

(de cijfers geven het geboorte- en sterftejaar)

Overleden parochianen, die zich verdienstelijk maaktern voor de parochie
Maria Sars geb. Verschuuren die de leiding had bij de vervaardiging var kerklopers. 1886-1923.
Joannes van Roessel, Kerkregent, Korist en Vincentiaan. 1853-1923.
Charles Kieckens, leider der plechtigheden in de kerk. 1862-1927.
Zuster Marie Ignace (Anna Bruyns), hoofd der Meisjesschool. 1900-1931
Frederik Soeters, Secretaris van St. Rita. 1877-1934.
Adrianus Klazen, trouw tuinknecht der kerk. 1853-1939.
Joannes Chambon, trouwe geldophaler. 1869-1939.
Jan Verhoeven, steeds werkzaam voor de kerk.1863-1939.
Dr. Hendrik Moller, Kerkregent. 1869-1940.
Henricus Bonsel, architect der kerk. 1886-1941.
Adrianus de Bree hoogst getrouwe organist der kerk. 1872-1944.
Constantia van Dijk, ijveraarster der kerk. 1882-1945.
Anna van Dijk, idem. 1891-1945.
Jos. Janssen, Kerkregent 1872-1945.
Zr. Marie Rosalie (Theod. Siegmund), Onderwijzeres der Bewaarschool. 1890-1946.
Dorothea Sars, lid der St. Elisabeth's vereniging. 1876-1947.

Bekende persoonlijkheden, die in onze parochie overleden
Ludovicus Bourgonjon, bekend beeldhouwer. 1835-1924.
Aug. Janssen, theologant van het St. Joseph-Studiehuis. 1903-1927.
Nicolaas van Riel, oud-deken van Waalwijk, 1873-1939.
Henr. Eykemans, Wethouder van Tilburg. 1882-1943.
Mgr. Alexander Sweens, Oud-president van 't Groot Seminarie te Haaren. 1864-1945.

Parochianen, die vielen door Oorlogsgeweld
Mr. Lodewijk Moller (1911-1940) sneuvelde 10 Mei op vliegveld Valkenburg. Joannes Willems, door een bom gedood 11 Mei 1940.
Herman Franken (1925-1940) werd op 10 Mei door een granaatscherf gedood in Maria-hof (Broeders van Boekel). Max Grassens werd op 10 Mei 1940 bij een bombardement gedood.
Pieter Jan Lensen (1911-1941) vermoord door Duitsers bij Hulten.
Arthur de Rooy (1922-1944) verdronken in de Maas bij Blerick.
Joannes van den Biggelaar (1905-1943), verdronken in de zee bij Jersey (Frankrijk).
Wed. J. Janssens, op 3 Dec. 1944 te Blerick door een bom gedood.
Wilhelmus van Uden (1893-1944), gedood bij lucht-aanval te Loon-op-Zand.
Frans Th. P. M. van Spaendonck (1920-1945) stierf in het concentratiekamp te Buchenwalde 4 Maart 1945.
Cornelia Maria van Esch (1916-1945) stierf bij luchtaanval 1 Jan. 1945 te Loon op Zand.

Bij de ramp van Huize ĄMariŽngaarde" 2 Febr. 1945 de volgende 13 parochianen
Mgr. Alexander Sweens, 1864-1945.
Wilhelmus J. van Pelt, 1932-1945.
Zuster Theresia (Anna Smeets), 1916-1945.
Zuster Philippa (Gerarda Droste), 1919-1945.
Constantia van Dijk, 1882-1945.
Anna van Dijk, 1891-1945.
Frans L. J. M. Janssen 1880-1945.
Jan Willem Wilting, 1836-1945.
Adriana van Baest, 1924-1945.
Francisca Roosen, 1925-1945.
Eduardus Megroot, 1910-1945.
Mathilda Rijnen, 1911-1945.
Gustave van Pelt, 1899-1945.
Josepha Frohn, 1940-1945.
Maria Snellen, 1908-1945.
Wilhelmina v. d. Wiel, 1923-1945.
Anna v. d. Zande, 1924-1945.
Pater Corn. van Roessel (1909-1945), vermoord door de Japanners te Manilla.
Joannes P. J. M. van Besouw, (1888-1945?) in concentratie-kamp gestorven ?
Adrianus A. J. F. Appels (1906-1944), door Duitsers gefusilleerd in de Willem II kazerne te Tilburg.
Frater Rupertus (J. Voets), in 1946 overleden te Menado.

Statistieken der parochie 1923 - 1946

jaar

aantal zielen

communicanten

doopsels

overledenen

huwelijken

communien

1923

2400

1700

80

12

23

41000

 

1924

2588

1833

65

22

24

57400

 

1925

2621

1890

74

27

19

71000

 

1926

2678

1932

72

22

16

79500

 

1927

2706

1970

76

26

18

76500

 

1928

2850

2030

58

20

24

79500

 

1929

2812

2048

74

15

27

73500

 

1930

2850

2032

76

21

21

84000

 

1931

3200

2350

87

24

28

91000

 

1932

3310

2418

87

19

26

89000

 

1933

3400

2580

94

14

34

99000

 

1934

3535

2516

79

18

25

108000

 

1935

3716

2695

78

21

29

118700

 

1936

3776

2753

81

20

27

125000

 

1937

3912

2862

90

24

39

105000

 

1938

4010

2925

103

25

28

119000

 

1939

4148

3000

102

28

26

140000

 

1940

4190

3075

120

28

26

150000

 

1941

4230

3100

114

36

32

160000

 

1942

4377

3193

108

23

29

192000

 

1943

4426

3260

116

29

35

227500

 

1944

4548

3305

137

25

25

240500

 

1945

4628

3360

155

50

30

204500

 

1946

4650

3372

161

24

36

197900