Algemeen

parochiekerk gezien vanuit de thomas van kempenstraat (kort na de bouw)

Doel

Het Kerkkoor Margarita Maria is het officiele zangkoor van de Tilburgse parochie van de Hl Margarita Maria Alacoque en is ingedeeld bij de koorkring Tilburg van het bisdom 's-Hertogenbosch.

Het koor stelt zich ten doel de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar best vermogen te verzorgen, zowel afzonderlijk als in samenwerking met anderen die bij de viering aanwezig zijn. Dit doel tracht het koor te bereiken door:

  • het ontwikkelen en bevorderen van een godsdienstige, en in het bijzonder, van een liturgische geest bij de leden;

  • zijn leden te vormen tot kundige koorzangers, die zich betrokken weten bij de liturgische vieringen;

  • het deelnemen aan activiteiten welke georganiseerd worden door het bestuur van het koor of het hoofdbestuur van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

In praktijk houdt bovenstaande o.a. in dat:

  • het koor zijn muzikale medewerking verleent tijdens de zondagse Hoogmis van 11.00 uur en andere kerkelijke hoogfeesten

  • desgevraagd muzikale medewerking wordt verleend tijdens bijzondere gelegenheden als uitvaarten, huwelijksmissen en jubilea.

Informatie

Informatie is te verkrijgen via:

L Cohen
Van Limburg Stirumlaan 41
5037 SG Tilburg

Repetitie:

Iedere dinsdagavond (m.u.v. de vacantieperiode) in de parochiezaal onder de sacristie (ingang Thomas van Kempenstraat te Tilburg) vanaf 20.00 uur.