Afbeeldingen

Gebouwen - exterieur

Gebouwen - interieur

Gebouwen - tekeningen

Personen

Gebouwen - exterieur

Oude parochiekerk van de moederparochie Korvel in 1921

Eerste steenlegging der parochiekerk op 1 juni 1921

Bouwwerkzaamheden in 1922

Voltooide parochiekerk in 1923

Luchtfoto van de kerkelijke gebouwen in de dertiger jaren

Voorgevel der kerk rond 1930

Met electrische lampen versierde gevel der kerk in 1947 (zilveren feesten)

Voorgevel der kerk in 2000

Wijding van de Hl Familiegroep in 1929

Huize Mariengaarde in 1947

Eerste steenlegging der scholen op 15 augustus 1923

Schoolgebouwen in 1947

Gebouwen -  interieur

Interieur kerkschip in 1923

Interieur kerkschip in 1935 (met schilderingen van P Gerrits)

Interieur bij het zilveren jubileum in 1947

Interieur bij het zilveren jubileum in 1947

Overzichtsfoto interieur in 2000

Hoofdorgel in 1942

Speeltafel van het hoofdorgel in 1999

Koororgel in 1993

Relief van de Hl Margarita Maria en het H Hart in 2000 (afkomstig van de parochie Fatima)

Gebouwen - tekeningen

Uitbreidingsplannen der parochiekerk uit 1947

Uitbreidingsplannen der parochiekerk uit 1947

Uitbreidingsplannen der parochiekerk uit 1947

Uitbreidingsplannen der parochiekerk uit 1947

Uitbreidingsplannen der parochiekerk uit 1947

Personen

Bouwpastoor WJ De Klijn (pastoor 1921-1958)

Mgr. AF Diepen - consecrator der parochiekerk

1920: J van Gelder (pastoor parochie Korvel) & J vd Heuvel (deken van Tilburg)

Pastoor J van Wijck in 1920, oprichter van Stg Rooms Leven

1921: P Vroomans (bouwpastoor parochie Trouwlaan), J Sanders (deken van Tilburg) & H Bonsel (architect der kerkelijke gebouwen)

mr. dr. Vonk de Both, kerkregent vanaf 1921

J van Roessel, kerkregent vanaf 1921

J Janssen, kerkregent vanaf 1921

Kerkregenten: L Goijaerts (vanaf 1921), J Straeter (vanaf 1939), W Mutsaers (vanaf 1941) en W Sars (vanaf 1946)

Pastoor A Verschuuren, vanaf 1922 tweede pastoor van de parochie Trouwlaan

A de Bree - (hulp)organist der parochie van 1922 tot en met 1945

Kapelaan A Verwiel (vanaf 1922)

P Maas - notaris (gestorven 1927)

E Swagemakers, kerkregent vanaf 1928

Pastoor de Klijn en kapelaan Sigmans in gezelschap van twee dames in de pastorietuin (1929)

Zuster Ignace, hoofd der school (gestorven 1931)

AJ Kropholler - architect van diverse werkzaamheden vanaf 1932

Kapelaan L Custers (vanaf 1933)

Kapelaan Sigmans (vanaf 1937)

Kapelaan A Wassenberg (vanaf 1937)

N van Riel, deken van Waalwijk (gestorven in 1939)

Kapelaan F van Esch (vanaf 1944)

Mgr Sweens (em. president gr. Seminarie) gestorven in 1945

Zuster Rosalie, onderwijzeres (gestorven in 1946)

C Gerris - rector Goede Herder (gestorven in 1946)

Kapelaan A Boeijen (vanaf 1947)

Het in 1947 jubilerende kerkkoor

Stoet van bruidjes tijdens het zilveren jubileum der parochie in 1947

Sinte Rita Bestuur (Mariengaarde) in 1947: vlnr L Enneking, J Swagemakers, A Mutsaerts, J Blomjous en J Weijtens

H de Brouwer - priesterassistent

drs. C Mennen (kapelaan/ pastoor 1972 tot en met 1993)

drs. J Baas - organist van 1995 tot en met 2004

drs. J Baas - organist van 1995 tot en met 2004

C Peek - cantor/dirigent vanaf 2002